„A foglalkozások segítettek a következőkben: egymás elfogadása, csapat kialakulása. A foglalkozások segítik a nevelői munkát: alátámasztják, megerősítik, változatossá teszik, új dolgokat hoznak.”

Táncos Ildikó, Arany János Általános Iskola, Csíkszentimre

„Az Erőd program számunkra, mint kezdő ötödikeseknek, jó indítás volt a csapatösszerázásban és a csapatépítésben. Hatékony, mert a gyerekek a játékok során könnyen felszabadultak és mindenki önmagát adta. Meglátásom szerint bátran ki merték fejezni érzéseiket, és nem tapasztaltam kiközösítést a tevékenységek során. A játékok jobban összekovácsolták őket, és úgy gondolom, hogy jobban tudnak egymásra figyelni és így tiszteletben tartják egymást. A program folytatása fontos, hogy valamilyen mértékben tudjuk kezelni, megelőzni, elkerülni az iskolai erőszakot. Mindig örömmel és szeretettel vártak benneteket.”

Kurkó Erika, Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos

„Ez a program az önismeretben, önmaguk feltérképezésében, az önkifejezésben segít. Hatékony, mert segített összerázni az osztályt, a játékos, mozgásos foglalkozások is oldották a néha feszült hangulatot.”

Szőke Réka, Endes József Általános Iskola, Csíkszentsimon

„Jobban odafigyelnek egymásra. Toleráltabbak egymással szemben. A gyerekek nagyon szeretik ezeket a közös tevékenységeket. Bátrak kimondani az egymás iránt érzett gondolataikat. Közösség építő szerepe van mindenképp.”

Kömény Ildikó, Nagy Imre Általános Iskola, Csíkszereda

„Hatékonynak látom abban, hogy észrevétlenül tanít egymásra figyelni.”

Biró Mária-Melinda, Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos

„Nagyon sokat tanulnak a tevékenységek során, és segít, hogy összeszokjanak, mivel 3 faluból érkeztek a diákok és szükség van csapat összerázására.”

Gál Emese, Nyírő József Általános Iskola, Csíkszentmiklós

„Hatékony, mert a gyerekek fontosnak érzik magukat, tanulnak, játszanak, megértenek dolgokat, melyeket el is mélyítenek.”

Antal Teréz, Nagy István Általános Iskola, Csíkmindszent

„Véleményem szerint hatékony a program, bár továbbra is akad minden héten feszültség az osztály tanulói között, talán most már könnyebben tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket, konfliktusokat, mint az év elején.”

Gáspár Botond, Jókai Mór Általános Iskola, Tusnádfürdő

„Jó a játék, mert felszabadít. Jó a közös játék, mert így jobban megismerjük egymást. Közös élmény. Jó, hogy megtanulják meghallgatni egymást a gyerekek. Jó, hogy a saját érzéseikre és ezáltal a másikra is megtanulnak figyelni, felismerni. Szükség van az ilyen jellegű beavatkozásokra. És amúgy érződik, hogy teljes gőzzel, szívvel-lélekkel csináljátok. Köszönjük.”

Gáll Ildikó, Petőfi Sándor Általános Iskola, Csíkszereda

„Új helyzetekbe hozza a gyerekeket, és segítséget ad, mintát mutat abban, hogy nehézséget, feszültséget, konfliktust, dühöt hogyan kezeljenek.”

Bota Szidónia, Petőfi Sándor Általános Iskola, Csíkszereda

„A program segít abban, hogy jobban megértsék a társaikat és tolerálják egymást. Amióta a gyerekek részt vesznek a programon, kevesebb a konfliktushelyzet az osztályban, és ha van is, megpróbálják önmaguknak megoldani. Nagyon sokat tanultak az eddigi két alkalomból.”

Lázár Anita, Zöld Péter Általános Iskola, Madéfalva

„Ráirányítja a figyelmet az egymásra figyelésre, csapatszellem alakulásában segít, egyéni problémák megoldásában is útmutató (…) Rengeteg új játékkal, foglalkozással ismerkednek meg a gyerekek, amelyek hosszú távon biztosan hasznukra válnak problémák megoldásában, konfliktuskezelésben, erőszakos tettek leküzdésében.”

Birtalan Réka, Boga Alajos Általános Iskola, Csíkkozmás

Tanári visszajelzések