Erőd – Iskolai erőszakmegelőző program

Mozgásos tevékenységeken, játékokon, tapasztalati élményszerű témafeldolgozáson alapuló, kognitív és szociális készségeket fejlesztő erőszakmegelőző foglalkozás-sorozat a csíkszeredai és környékbeli 5. osztályos diákok számára.

A program segítségével a bekapcsolódó gyermekek lehetőséget kapnak, hogy elsajátítsanak különböző készségeket, amelyek által képesek lesznek arra, hogy úgy alakítsák társas kapcsolataikat, hogy abban megjelenjen az empátia, a kompromisszumkészség, az együttműködés, a határozottság, a magabiztosság, a térbeli tudatosság, az elfogadás és mindaz, ami a mindennapi életüknek olyan irányú befolyásolása, amely a lehetséges konfliktusaiknak fizikális, verbális agresszió nélküli megoldásához szükségesek.

Küldetésünk
0
Lezajlott foglalkozás
0
Bekapcsolódó gyermek
0
Település

Kulcsszavaink

Készségfejlesztés

A foglalkozások mindegyike két-három szociális illetve kognitív készség fejlesztésére fókuszál, és minden foglalkozás konkrétan körvonalazott cél mentén épül fel.
A foglalkozások tematikái, illetve a fejleszteni kívánt készségek: magabiztosság, önbizalom, önismeret, önreflexió, elfogadás, tolerancia, relaxáció, önkontroll, fegyelem, empátia, érzelemfelismerés, metakommunikáció, térbeli tudatosság, tér észlelés.

Csapat

Minden foglalkozás célja az is, hogy a bekapcsolódó osztályközösség fejlődjön: az összetartozás érzésének megerősítésére és a csapat építésére is nagy hangsúlyt fektet a program.

A különböző készségek egyéni fejlesztése, valamint az osztályközösség építése, a csapatösszetartás erősítése mind egyazon célt szolgálják: hosszú távon megelőzni az iskolán belüli kortársbántalmazást, egy biztonságos, egészséges iskolai légkört kialakítani.

Játék

A foglalkozások középpontjában a játék áll. Célunk, hogy a játékokon keresztül a bekapcsolódó gyermekekkel, osztályközösségekkel térjünk rá a fejlődés közös útjára.
A tudatosan megválasztott játékok által szinte észrevétlenül csempésszük be a fejlődést az osztályokba. A gyermek az élete során, a valós szituációkban fel tudja mindazokat az élményeket és tudást használni, amit a játék során szerez meg.

Támogatás

A program segítséget és alternatívát kíván felajánlani a térségben tevékenykedő osztályfőnököknek, pedagógusoknak a későbbi problémák kialakulásának megelőzése érdekében.

Az ERŐD Program célja támogatni a csíkszeredai és Csíkszereda környéki iskolákat, és ingyenesen elérhetővé tenni az erőszakmegelőző foglalkozássorozatot számukra.

Beszámolók

Összes beszámoló

Tanári visszajelzések

„Ráirányítja a figyelmet az egymásra figyelésre, csapatszellem alakulásában segít, egyéni problémák megoldásában is útmutató (…) Rengeteg új játékkal, foglalkozással ismerkednek meg a gyerekek, amelyek hosszú távon biztosan hasznukra válnak problémák megoldásában, konfliktuskezelésben, erőszakos tettek leküzdésében.”

Birtalan Réka, Boga Alajos Általános Iskola, Csíkkozmás

„A program segít abban, hogy jobban megértsék a társaikat és tolerálják egymást. Amióta a gyerekek részt vesznek a programon, kevesebb a konfliktushelyzet az osztályban, és ha van is, megpróbálják önmaguknak megoldani. Nagyon sokat tanultak az eddigi két alkalomból.”

Lázár Anita, Zöld Péter Általános Iskola, Madéfalva

„Új helyzetekbe hozza a gyerekeket, és segítséget ad, mintát mutat abban, hogy nehézséget, feszültséget, konfliktust, dühöt hogyan kezeljenek.”

Bota Szidónia, Petőfi Sándor Általános Iskola, Csíkszereda

„Jó a játék, mert felszabadít.  Jó a közös játék, mert így jobban megismerjük egymást. Közös élmény. Jó, hogy megtanulják meghallgatni egymást a gyerekek. Jó, hogy a saját érzéseikre és ezáltal a másikra is megtanulnak figyelni, felismerni. Szükség van az ilyen jellegű beavatkozásokra. És amúgy érződik, hogy teljes gőzzel, szívvel-lélekkel csináljátok. Köszönjük.”

Gáll Ildikó, Petőfi Sándor Általános Iskola, Csíkszereda

„Véleményem szerint hatékony a program, bár továbbra is akad minden héten feszültség az osztály tanulói között, talán most már könnyebben tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket, konfliktusokat, mint az év elején.”

Gáspár Botond, Jókai Mór Általános Iskola, Tusnádfürdő

„Hatékony, mert a gyerekek fontosnak érzik magukat, tanulnak, játszanak, megértenek dolgokat, melyeket el is mélyítenek.”

Antal Teréz, Nagy István Általános Iskola, Csíkmindszent

„Nagyon sokat tanulnak a tevékenységek során, és segít, hogy összeszokjanak, mivel 3 faluból érkeztek a diákok és szükség van csapat összerázására.”

Gál Emese, Nyírő József Általános Iskola, Csíkszentmiklós

„Hatékonynak látom abban, hogy észrevétlenül tanít egymásra figyelni.”

Biró Mária-Melinda, Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos

„Jobban odafigyelnek egymásra. Toleráltabbak egymással szemben. A gyerekek nagyon szeretik ezeket a közös tevékenységeket. Bátrak kimondani az egymás iránt érzett gondolataikat. Közösség építő szerepe van mindenképp.”

Kömény Ildikó, Nagy Imre Általános Iskola, Csíkszereda

„Ez a program az önismeretben, önmaguk feltérképezésében, az önkifejezésben segít. Hatékony, mert segített összerázni az osztályt, a játékos, mozgásos foglalkozások is oldották a néha feszült hangulatot.”

Szőke Réka, Endes József Általános Iskola, Csíkszentsimon

„Az Erőd program számunkra, mint kezdő ötödikeseknek, jó indítás volt a csapatösszerázásban és a csapatépítésben. Hatékony, mert a gyerekek a játékok során könnyen felszabadultak és mindenki önmagát adta. Meglátásom szerint bátran ki merték fejezni érzéseiket, és nem tapasztaltam kiközösítést a tevékenységek során. A játékok jobban összekovácsolták őket, és úgy gondolom, hogy jobban tudnak egymásra figyelni és így tiszteletben tartják egymást. A program folytatása fontos, hogy valamilyen mértékben tudjuk kezelni, megelőzni, elkerülni az iskolai erőszakot. Mindig örömmel és szeretettel vártak benneteket.”

Kurkó Erika, Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos

„A foglalkozások segítettek a következőkben: egymás elfogadása, csapat kialakulása. A foglalkozások segítik a nevelői munkát: alátámasztják, megerősítik, változatossá teszik, új dolgokat hoznak.”

Táncos Ildikó, Arany János Általános Iskola, Csíkszentimre

Rólunk a sajtóban

Magyar Közoktatás

Magyar Közoktatás folyóirat, 2019. október

Az Erőd – Iskolai erőszakmegelőző program a Magyar Közoktatás folyóirat 2019. októberi számában is megjelent.

Tovább…

RomKat.ro

RomKat.ro, 2020. január 2.

Év végi beszámolónk a RomKat.ro-n, ahol az Erőd – Iskolai erőszakmegelőző program mellett beszámolunk a jótékonysági tevékenységeinkről, az adománygyűjtésekről és az Erőd táborról is.

Tovább…

Hargita Népe, 2019. november 8.

A foglalkozásvezetőinkkel beszélgetett a Hargita Népe újságírója az Erőd – Iskolai erőszakmegelőző program indulása kapcsán: az alábbi cikkben a foglalkozások fogadtatásáról, tapasztalatokról esik szó.

Tovább…

Bukaresti Rádió

Interjú a Bukaresti Rádió magyar adásában, 2019. december 18.

Benedek Csillával beszélgettünk az Alapítványról, jótékonysági kezdeményezéseinkről, iskolai tevékenységeinkről. Az Erőd – Iskolai erőszakmegelőző programról a 14. perctől kezdődően beszélünk.

Tovább…

szepviz-fm

Szépvíz Fm interjú, 2019. december 20.

Beszélgetés Páll Zoltánnal az éves tevékenységeinkről, a Mit hozott az angyal? jótékonysági akcióról és az Erőd – Iskolai erőszakmegelőző programról.

Tovább (1. rész)…

Tovább (2. rész)…

Interjú az Erőd programról

Talán aki ismeri a Juventutti Alapítványt, nem lepődik meg azon, hogy erőszakmegelőző programot indítottak.

Tovább…

Erdély Fm

Erdély Fm. Rádiós interjú

Háttér (ErdélyFM)- az Erőd iskolai erőszak-megelőző programról Balázs Brigittával beszélgetünk.

Tovább…

Interjú az Erőd programról, 2019. augusztusában

2019 szeptember végén indul a csíkszeredai székhelyű Juventutti Alapítvány Erőd – Iskolai erőszakmegelőző programja, amely 4 éven keresztül zajlik majd a csíkszeredai és Csíkszereda környéki, idén 5. osztály kezdő gyermekek bekapcsolódásával. Tovább…

Játékos foglalkozások ötödikeseknek az iskolai erőszak megelőzéséért

A csíkszeredai Juventutti Alapítvány tizenkilenc csíkszéki iskolában szervez játékos, élménypedagógiai foglalkozásokat az ötödik osztályosoknak hétfőtől kezdődően négy tanév folyamán. Az Erőd elnevezésű programjuk célja az iskolai erőszak megelőzése. Tovább…

Erőd, iskolai erőszakmegelőző program

“Egészséges, minőségi életet és erőszakmentes iskolai légkört minden gyermeknek!” a mottója az Erőd, Iskolai erőszakmegelőző programnak Csíkszeredában. A program mozgásos tevékenységeken, játékokon, tapasztalati élményszerű témafeldolgozáson alapuló, kognitív és szociális készségeket fejlesztő erőszakmegelőző foglalkozás-sorozat a csíkszeredai és környékbeli 5. osztályos diákok számára. Tovább…

Tizenkilenc iskola kapcsolódott be az erőszakmegelőző programba

Megközelítőleg 740 diák vesz részt a Juventutti Alapítvány négy évre tervezett, iskolai erőszakmegelőző programjában. Az októberben kezdődő 90 perces tevékenységeken, játékokon keresztül szociális és kognitív készségeket fejlesztenek, hogy a diákok megtanulják megoldani konfliktushelyzeteiket. Tovább…

Iskolai erőszakmegelőző tábor az iskolán kívül

2019 őszén indul az ERŐD elnevezésű iskolai erőszakmegelőző program a Juventutti Alapítvány szervezésében, amely 30 osztály bekapcsolódásával zajlik majd csíkszeredai és Csíkszereda környéki iskolákban. A program indulását egy háromnapos készségfejlesztő tábor előzte meg. Tovább…

Iskolai erőszakmegelőzést indítanak

2019 őszén indul az ERŐD elnevezésű iskolai erőszakmegelőző program a Juventutti Alapítvány szervezésében, amely 30 osztály bekapcsolódásával zajlik majd csíkszeredai és Csíkszereda környéki iskolákban. Tovább….

TÁMOGASD A PROGRAMOT!

Számunkra nagyon fontos, hogy minél több gyermekhez, minél több osztályhoz eljusson az ingyenes ERŐD – Iskolai erőszakmegelőző program. Támogasson minket ebben!

Önkéntesség
Adományozás